Adspirators

Ad-spirators zijn onze Ad-viserende in-Spirators. Hun belangrijkste taak is het geven van gevraagd en ongevraagd advies mbt alle zaken die de Stichting Praktijkhuis Inspiration en Praktijkhuis Inspiration aangaan.

De adviezen worden gericht aan het bestuur en zijn niet bindend. Momenteel werken onze adviseurs nog ‘solo’.

We streven ernaar om te komen tot een adviesraad die regelmatig bijeenkomt en ook als collectief advies gevraagd zal worden of als collectief advies kan geven. We hebben de volgende personen bereid gevonden om beschikbaar te zijn in een adviserende rol:

Eric van Amerongen

Ik ben Eric (van Amerongen) en ben in het dagelijks leven werkzaam als functioneel beheerder. Daarnaast zet ik mij al geruime tijd in voor mensen met een eetstoornis en de naasten daarvan. Een aantal van mijn dierbaren hebben een eetstoornis of hebben die gehad. Heb gezien hoe groot de impact hiervan kan zijn en hoe inefficiënt de zorg voor deze doelgroep is geregeld.

Als vrijwilliger ben ik werkzaam geweest bij twee mooie organisaties, te weten het Leontienhuis en Stichting JIJ. Momenteel ben ik lid van het ledenpanel van WEET en participeer daar in de werkgroep vroegsignalering.

Daar de informatie over eetstoornisproblematiek niet op één plek te vinden was, ben ik in 2014 de website eetstoornisvrij begonnen. Later is daar een Facebook en Instagram variant aan toegevoegd. Getuige de reacties voorziet 'eetstoornisvrij' in een wezenlijke (informatie)behoefte.

Door genoemde opgedane kennis en ervaring hoop ik als adviseur het Praktijkhuis Inspiration in brede zin te ondersteunen en zodoende bij te dragen aan verbetering van de zorg voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Mireille Vos

"Hoi, ik ben Mireille en werk als onderzoeksverpleegkundige en opleider in verschillende ziekenhuizen. Ooit heb ik geschiedenis en antropologie gestudeerd, waarna ik mij omschoolde tot verpleegkundige. Nu doe ik een master epidemiologie; een beetje studie verslaafd vrees ik (altijd nog beter dan niet eten).


Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en zorgachtergrond sluit ik graag aan bij het praktijkhuis. De kennis die ik in ruim 20 jaar eetstoornis heb opgedaan, zet ik graag in om anderen voorlichting en hulp te bieden. Ik praat vrij en open over mijn ervaringen met zowel anorexia als boulimia en de verschillende behandeltrajecten die ik volgde; je mag mij alles hierover vragen!
Hopelijk komt er - door de dialoog aan te gaan - steeds meer begrip voor deze gruwelijke ziekte en kunnen mensen beter en eerder geholpen worden."

Hanneke van der Veeken

Ik ben Hanneke van der Veeken,

werkzaam als manager van de FIT-Academy bij
GGZ Noord-Holland-Noord.

Ik heb jaren als ervaringsprofessional gewerkt met mensen met een eetstoornis en heb de impact van een eetstoornis aan den lijve ondervonden.

Drie jaar geleden heb ik Asli Hoek leren kennen, als collega bij Human Concern. Haar droom, het opzetten van een praktijkhuis voor ieder die met een eetstoornis te maken heeft, raakte me en maakte me erg enthousiast.

 

We hebben al veel mooie gesprekken gevoerd over wat er allemaal zou kunnen, mogen, moeten, gebeuren, ontwikkelen en groeien….Ik vind het dan ook een eer om als adviseur mee te mogen denken in de ontwikkeling en realisatie van Praktijkhuis Inspiration!

Favoriete quote:

" Er is alleen maar nu. Steeds een nieuw nu,
maar toch echt alleen maar nu. En dat is waar het
geluk te vinden is."

Eric van Amerongen

Ik ben Eric (van Amerongen) en ben in het dagelijks leven werkzaam als functioneel beheerder. Daarnaast zet ik mij al geruime tijd in voor mensen met een eetstoornis en de naasten daarvan. Een aantal van mijn dierbaren hebben een eetstoornis of hebben die gehad. Heb gezien hoe groot de impact hiervan kan zijn en hoe inefficiënt de zorg voor deze doelgroep is geregeld.

Als vrijwilliger ben ik werkzaam geweest bij twee mooie organisaties, te weten het Leontienhuis en Stichting JIJ. Momenteel ben ik lid van het ledenpanel van WEET en participeer daar in de werkgroep vroegsignalering.

Daar de informatie over eetstoornisproblematiek niet op één plek te vinden was, ben ik in 2014 de website eetstoornisvrij begonnen. Later is daar een Facebook en Instagram variant aan toegevoegd. Getuige de reacties voorziet 'eetstoornisvrij' in een wezenlijke (informatie)behoefte.

Door genoemde opgedane kennis en ervaring hoop ik als adviseur het Praktijkhuis Inspiration in brede zin te ondersteunen en zodoende bij te dragen aan verbetering van de zorg voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Iris Paris

Ik ben Iris Paris en ik ben al zo’n 13 jaar werkzaam als psycholoog.  Mijn affiniteit met eetstoornissen ontstond in mijn tienerjaren. Binnen en buiten mijn gezin was er de worsteling van gewicht, (niet) eten en extreem sporten. Spanning aan tafel en een perfect lichaam leken welhaast normaal. Later, op het moment dat ik ging studeren en het huis uit ging, besefte ik hoe vreemd mijn leefwereld eigenlijk was. Ik bemerkte dat het bij een eetstoornis helemaal niet gaat om (niet) eten, maar dat het neerkomt op een uitputtende ´strijd om te gaan leven´; een eetstoornis zie ik als een soort muur die jou omringt en waarachter het leven zich afspeelt. En de kunst is niet alleen om een route op/over die muur te vinden en de juiste schoenen aan te trekken hiervoor, maar vooral erop te leren vertrouwen dat jij die route kunt nemen.

Dus is er naast lef ook iemand nodig die er voor jou ís, vooral op de lastige hobbels van die route.

Patricia Knook

 

Ik ben Patricia Knook de Geus,

werkzaam als verpleeg/coördinerend lactatiekundige IBCLC in het Amsterdam UMC.

Daarnaast ben ik eigenaar van lactatiekundige praktijk Haarlemmermeer, en coördinator van het NCLO/voorzitter van de VSBB.

Ik heb zelf een eetstoornis gehad en weet wat dit doet met jezelf en je naasten. Ik heb altijd de behoefte gevoeld om iets te doen met mijn kennis ten aanzien van deze problematiek.

Nu is het moment gekomen om gedachten om te zetten in acties en ik zou dat heel graag willen doen binnen Praktijkhuis Inspiration!

Mijn levensmotto: Rijk niet naar de hemel maar haal

haar naar je toe!