Comité van aanbeveling

Eric van Amerongen

Ik ben Eric (van Amerongen) en ben in het dagelijks leven werkzaam als functioneel beheerder. Daarnaast zet ik mij al geruime tijd in voor mensen met een eetstoornis en de naasten daarvan. Een aantal van mijn dierbaren hebben een eetstoornis of hebben die gehad. Heb gezien hoe groot de impact hiervan kan zijn en hoe inefficiënt de zorg voor deze doelgroep is geregeld.

Als vrijwilliger ben ik werkzaam geweest bij twee mooie organisaties, te weten het Leontienhuis en Stichting JIJ. Momenteel ben ik lid van het ledenpanel van WEET en participeer daar in de werkgroep vroegsignalering.

Daar de informatie over eetstoornisproblematiek niet op één plek te vinden was, ben ik in 2014 de website eetstoornisvrij begonnen. Later is daar een Facebook en Instagram variant aan toegevoegd. Getuige de reacties voorziet 'eetstoornisvrij' in een wezenlijke (informatie)behoefte.

Door genoemde opgedane kennis en ervaring hoop ik als adviseur het Praktijkhuis Inspiration in brede zin te ondersteunen en zodoende bij te dragen aan verbetering van de zorg voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Bas Rebel

Hi, ik ben Bas Rebel!

 

Momenteel ben ik werkzaam als kinderarts en kindercardioloog in het ErasmusMC Sophia

in Rotterdam.

 

Tijdens mijn opleiding tot kinderarts werkte ik onder andere op de tienerafdeling van het Emma kinderziekenhuis samen met Rian Teeuw en Chaim Huijser van het centrum voor eetstoornissen. Op deze afdeling werden tieners met eetstoornissen en ernstig ondergewicht behandeld.


Ik was en ben nog steeds onder de indruk van de gevolgen van een eetstoornis voor een patiënt en haar/zijn familie en draag daarom dit mooie initiatief een warm hart toe."

Frits Bosch

Mijn naam is Frits Bosch, ik ben Gz-psycholoog en ben in 2017 gestopt met mijn eerstelijnspraktijk. Nu ben ik  actief als beleidsadviseur, supervisor, schrijver en bassist.  Vanaf 1982 heb ik actief de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en generalistische Basis-GGZ gevolgd en heb daar veel over gepubliceerd.

Op 22 februari 2019 is mijn eerste boek:

'Help, de psycholoog verzuipt!' uitgegeven.

Voor meer informatie zie www.fritsbosch.nl   

 

Ik beveel het Praktijkhuis inspiration aan omdat ik in de praktijk heb gemerkt dat er vaak een lange adem nodig is voor het behandelen van eetstoornissen en ook een grote kans is op uitval of terugval. Helaas vallen veel GGZ-patiënten tussen de wal en het schip omdat er onder druk van zorgverzekeraars en overheid steeds meer gekozen wordt voor standaardbehandelingen in een quickfit omgeving. Ik ben er vast van overtuigd dat de persoonlijke relatie van hulpverlener met client/patiënt de belangrijkste basis vormt voor behandelsucces. Succesvolle innovatie kan m.i. dan ook alleen vanuit de basis georganiseerd worden. Ik hoop en verwacht dat steeds meer mensen met eetstoornissen de weg naar Praktijkhuis Inspiration weten te vinden!