Het praktijkhuis

Praktijkhuis Inspiration is een plek waar je terecht kunt als jij zelf of iemand uit je omgeving worstelt met een eetstoornis. Wij zijn een plek waar je mag zijn wie je bent en hoe je bent. Waar je kunt werken aan jouw doelen en jouw herstel, maar waar je ook gewoon kunt en mag ZIJN.

Missie

Primair zorg, begeleiding en ondersteuning met hart, ziel en hoofd, uitgaande van de individuele, unieke mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. We streven daarbij naar een maximale ontplooiing van al die mogelijkheden. 

 

“Waar de zorg stopt, gaan wij (een stapje) verder.” 

 

Als Praktijkhuis zullen we ons niet richten op het behandelen van mensen met een eetstoornis. We zijn er vooral ter ondersteuning en voor het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis. Wij dragen hiermee bij aan het vergroten van de kans op een geslaagde behandeling. Onze samenwerking is echter primair die met de mensen met een eetstoornis en secundair hun naast betrokkenen en indien gewenst en relevant hun behandelaren. 

Visie

Het vanuit een centrale, veilige plek  verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met eetstoornis problematiek, hun betrokkenen, zorgverleners en andere medewerkers.

 

We willen dit op een persoonlijke en persoonsgerichte manier bereiken, waarbij verder wordt gekeken dan standaard-oplossingen of standaard behandelingen, zorg en begeleiding. We vormen een geheel dat meer is dan de som der delen en denken samen met alle betrokkenen mee, helpen elkaar en inspireren elkaar. We staan open voor – en stimuleren de vorming van nieuwe ideeën en initiatieven die bij onze onze visie aansluiten. We werken hierbij SAMEN met collega zorg – en maatschappelijke organisaties.