Het Praktijkhuis

shutterstock_1038592492_edited.jpg

Praktijkhuis Inspiration

Coaching - Begeleiding - Ondersteuning

Praktijkhuis is een samenvoeging van twee woorden: Inderdaad,

Praktijk en Huis. Bij Inspiration staat het ‘Huis’ voorop, maar om onszelf ‘huispraktijk’ noemen vonden we wat ver gaan. 

We zijn dus eerst en vooral een (t)HUIS, een plek waar je welkom bent, waar het veilig en prettig is. Waar je inspiratie kunt halen, maar ook kunt brengen en delen. Waar je mag zijn wie je bent en hoe je bent. Waar je kunt werken aan jou doelen en jou herstel, maar waar je ook gewoon kunt en mag ZIJN. Dit kan los van, maar ook als onderdeel van een behandeling. 

We willen daarnaast ook een deel ‘praktijk’ bieden, in beide betekenissen van het woord. Allereerst praktijk als onderdeel(tje) van een behandeling of therapie, daarnaast praktijk als in ‘de alledaagse praktijk’ ofwel een verbinding met het leven van alledag: Contacten, activiteiten, mensen om mee te kletsen over ‘koetjes en kalfjes’, maar ook over de zaken die jou bezig houden, bezig kunnen zijn met de dingen die bij je leven horen: Creëeren, leren, geven, nemen, delen, huilen, lachen, noem het maar op. 

Wat we zelf als ‘praktijk’ willen bieden is vooral coaching, begeleiding, ondersteuning en onze kennis,  maar we willen (op termijn) ook ruimte in ons huis beschikbaar maken voor bijvoorbeeld psychologen, vaktherapeuten, psychotherapeuten, voedingsdeskundigen, psychiaters, en eventuele andere professionals. Zij werken in principe zelfstandig, huren eigenlijk ruimte en faciliteiten bij ons, maar kunnen hun cliënten ook gebruik laten maken van wat ons (t)HUIS kan bieden. Wij zijn expliciet geen hoofdbehandelaar, maar kunnen indien zowel een hoofdbehandelaar als een gast van ons (t)HUIS dat willen, wel een behandeling ondersteunen of mede faciliteren. Dat zal voor iedere persoon op een andere manier ingevuld kunnen worden, iedere keer ook weer in nauw overleg met vooral jou en dan je behandelaar en wijzelf.  

Missie en visie

Visie

Primair zorg, begeleiding en ondersteuning met hart, ziel en hoofd, uitgaande van de individuele, unieke mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. We streven daarbij naar een maximale ontplooiing van al die mogelijkheden. 

 

“Waar de zorg stopt, gaan wij (een stapje) verder.” 

 

Als Praktijkhuis zullen we ons niet richten op sec de behandeling van mensen met een eetstoornis. We zijn er vooral voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis. Wij dragen hiermee zeker bij aan het vergroten van de kans op een geslaagde behandeling. Onze samenwerking is echter primair die met de mensen met een eetstoornis en secundair hun naast betrokkenen en indien gewenst en relevant hun behandelaren. 

 

Missie

Het vanuit een centrale, veilige plek  verbeteren van de kwaliteit van leven van, vaak jonge, mensen met eetstoornis problematiek, hun betrokkenen, zorgverleners en andere medewerkers. We willen dit op een persoonlijke en persoonsgerichte manier bereiken, waarbij verder wordt gekeken dan standaardoplossingen of standaardbehandelingen, zorg en begeleiding. We vormen een geheel dat meer is dan de som der delen en denken samen met alle betrokkenen mee, helpen elkaar en inspireren elkaar. We staan open voor – en stimuleren de vorming van nieuwe ideeën en initiatieven die bij onze onze visie aansluiten. We werken hierbij SAMEN met collega zorg – en maatschappelijke organisaties.

shutterstock_785775679_edited.jpg

Wat is er te doen in JOU praktijkhuis?

Praktijkhuis Inspiration is vooral een plek waar je mag en kunt zijn.  

Je kunt bij ons allerlei activiteiten doen die verschillende doelen kunnen hebben: 

 

 • Er zijn activiteiten die afleiding en structuur bieden, bijvoorbeeld creatieve activiteiten als tekenen, schilderen, design, fotografie, allerlei handwerkvormen, enz.  Er zijn lichaamsgerichte activiteiten zoals onder andere yoga en wandelen.Ook zullen er in het praktijkhuis dieren zijn die zullen groeien op liefde en aandacht ( en eten ). 

 • Je kunt vanuit het praktijkhuis ook terecht bij maatschappelijke voorzieningen in de omgeving: bijvoorbeeld bij de Heemtuin, het cultureel centrum, exposities, themadagen, andere activiteiten. En natuurlijk kun je ook gewoon komen ‘chillen’, ofwel je eigen ding doen in een omgeving waar je jezelf mag zijn. 

 • Daarnaast zijn er wekelijks workshops, trainingen, gastlessen, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, optredens, exposities, presentaties die regelmatig over thema’s rondom eetstoornissen zullen gaan, maar die ook over heel andere dingen kunnen gaan. Als je hier zelf iets in wilt doen, dan maken we daar ruimte voor. Een deel van al deze activiteiten zal ook georganiseerd worden voor andere doelgroepen, bv. professionals, ouders, vrienden, bekenden. 

 • We bieden coaching en ondersteuning door ervaringsdeskundigen (Inspirators), maar maken ook ruimte voor peer support, lotgenoten groepen, enz. 

 • Er is iedere dag de mogelijkheid om bij ons te ontbijten en lunchen.
  Ook zullen we regelmatig een diner aanbieden, verbonden aan een
  thema of workshop.

 • Tevens willen we dat er termijn vanuit het Praktijkhuis een aanbod zal zijn van ZZP'ers die mogelijke behandelingen kunnen bieden. Zoals: vaktherapeuten, mensen die alternatieve behandelvormen aanbieden ( massage, reiki, stembevrijding etc. ), diëtisten, maatschappelijk werk, maar ook psychiaters en psychotherapeuten. Deze ZZP’ers werken zelfstandig, maar waar mogelijk / gewenst is er samenwerking met het Praktijkhuis.

Voor wie?

 1. Mensen van alle leeftijden met eetstoornissen en daarmee samenhangende / daardoor veroorzaakte of in standgehouden andere:
  - Psychische problemen en / of
  - Sociaal maatschappelijke problemen 
   

 2. Naast betrokken van onze cliënten
   

 3. Mensen die behoren tot een risicogroep voor het ontwikkelen van een eetstoornis,
   

 4. Mensen, instanties en organisaties die direct of indirect betrokken zijn of kunnen raken bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met een eetstoornis en hun naasten.
   

 5. In ultimo behoren ook alle individuen in de maatschappij waarin we leven, en die maatschappij zelf, tot onze doelgroep. Primair zijn we er voor onze cliënten en hun naasten, maar zonder aandacht voor de gehele context waarin het PraktijkHuis zich bevindt, doen we deze doelgroep te kort. Hoe we dit zien kun je op deze site lezen als je naar de sub ‘Bedrijfsfilosofie’ gaat.