Om voor iedereen een fijne en veilige plek te creëren, hebben wij een aantal waarden binnen het praktijkhuis. Samen zorgen we voor een huiselijke sfeer gericht op herstel van jouw eetprobleem. Samen staan we sterker.

parallax background

Missie & Visie


Onze missie

Primair zorg, begeleiding en ondersteuning met hart, ziel en hoofd, uitgaande van de individuele, unieke mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. We streven daarbij naar een maximale ontplooiing van al die mogelijkheden.  

“Waar de zorg stopt, gaan wij (een stapje) verder.”  

Als Praktijkhuis zullen we ons niet richten op het behandelen van mensen met een eetprobleem. We zijn er vooral ter ondersteuning en voor het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een eetprobleem. Wij dragen hiermee bij aan het vergroten van de kans op een geslaagde behandeling. Onze samenwerking is echter primair die met de mensen met een eetprobleem en secundair hun naast betrokkenen en indien gewenst en relevant hun behandelaren.   

Onze visie

Het vanuit een centrale, veilige plek  verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met eetprobleem problematiek, hun betrokkenen, zorgverleners en andere medewerkers.    

We willen dit op een persoonlijke en persoonsgerichte manier bereiken, waarbij verder wordt gekeken dan standaard-oplossingen of standaard behandelingen, zorg en begeleiding. We vormen een geheel dat meer is dan de som der delen en denken samen met alle betrokkenen mee, helpen elkaar en inspireren elkaar. We staan open voor – en stimuleren de vorming van nieuwe ideeën en initiatieven die bij onze onze visie aansluiten. We werken hierbij SAMEN met collega zorg – en maatschappelijke organisaties.